Skip links

Veranderingen in Turboliquidatie met de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie treedt in werking op 15 november 2023. Deze wet geldt in beginsel voor twee jaar. Met deze wet worden er nieuwe maatregelen rondom de turboliquidatie geïntroduceerd. Het doel van de tijdelijke wet is om het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, het risico op misbruik van de regeling te verkleinen en om schuldeisers beter te beschermen.

Wat is turboliquidatie?

Met een turboliquidatie kan een B.V., een N.V., een stichting of een andere rechtspersoon op een snelle manier ontbonden worden. Een turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dit betekent dat er geen activiteiten meer worden uitgeoefend door de onderneming en er geen activa meer zijn.

Waarom nieuwe regels voor de turboliquidatie?

In de praktijk wordt er van de mogelijkheid tot turboliquidatie misbruik gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de activa buiten de onderneming te plaatsen, terwijl de onderneming schulden heeft. De onderneming kan dan ontbonden worden, terwijl deze nog wel schulden heeft, omdat er formeel gezien geen baten zijn. Als dit gebeurt, is het voor schuldeisers erg lastig om erachter te komen of er onttrekkingen hebben plaatsgevonden. Dit komt mede omdat het niet verplicht is om rekening en verantwoording af te leggen bij een turboliquidatie.

Wat regelt de tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie?

De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie introduceert drie belangrijke nieuwe maatregelen.

  1. Een verplichting voor het bestuur om financiële stukken openbaar te maken;
  2. Het wordt mogelijk voor het OM om een bestuursverbod op te leggen;
  3. Schuldeisers krijgen een inzagerecht.

De maatregelen worden onderstaand toegelicht.

Openbare stukken

De rechtspersoon moet onder de nieuwe wet bij een turboliquidatie binnen 14 dagen na ontbinding deponeren bij de Kamer van Koophandel:

  1. Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het jaar daarvoor als er nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt.
  2. Een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten, de wijze waarop de baten ten gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld en de redenen waarom een schuldeiser (geheel of gedeeltelijk) onbetaald is gebleven.
  3. De jaarrekeningen van de boekjaren voorafgaand aan het boekjaar van ontbinding, als er een openbaarmakingsplicht gold en deze nog niet was voldaan.

Direct na deponering van deze moeten schuldeisers onder deze nieuwe wet schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Bestuursverbod

Als er schuldeisers onbetaald blijven (geheeld of gedeeltelijk) en er wel een turboliquidatie plaatsvindt, kan het OM onder de nieuwe wet een bestuursverbod opleggen aan een bestuurder. Een bestuursverbod houdt in dat een bestuurder tijdelijk geen rechtspersoon meer kan besturen. Dit kan onder de tijdelijke wet als een bestuurder niet heeft voldaan aan de plicht om de financiële stukken te deponeren, zoals hierboven omschreven. Dit kan ook als de bestuurder doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht, die ervoor hebben gezorgd dat schuldeisers zijn benadeeld, of als de bestuurder meermaals betrokken is geweest bij faillissementen, of turboliquidaties waarbij schuldeisers zijn achtergebleven.

Inzagerecht

Als de deponeringsplicht niet is nageleefd, kunnen schuldeisers onder de tijdelijke wet met machtiging van de kantonrechter inzage verkrijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon. Dit gaat om gevallen waarin de stukken geheel niet zijn gedeponeerd, of als er stukken zijn gedeponeerd die helemaal niet aan de wet voldoen, zoals een leeg document, of een deponering waaruit helemaal niet blijkt waarom er geen baten zijn. Reden hiervoor is dat schuldeisers moeten kunnen controleren of de rechtspersoon op juiste wijze is beëindigd en of het vermogen op juiste wijze is afgewikkeld. Om inzage te verkrijgen, moeten schuldeisers wel hun belang onderbouwen bij de kantonrechter. Als een redelijk belang ontbreekt, wordt de machtiging geweigerd.

Conclusie

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie gaat in op 15 november 2023 en duurt tot 15 november 2025. De wet introduceert drie nieuwe maatregelen om misbruik van de turboliquidatie te bestrijden. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn om misbruik tegen te gaan. Heb je vragen over het liquideren van een onderneming, de turboliquidatie, het zijn van een schuldeiser van een onderneming die door middel van een turboliquidatie ontbonden is, of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Gratis en vrijblijvend

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact opnemen
Sluit